Kategori: ✞

Koppla samman dina drömmar med kyrkans vision

Vi vill vara en kyrka för dem som ännu inte har en kyrka. Apostlagärningarna 2:41

Ta ditt uppdrag som kristen på allvar

Vi är människofiskare för Guds rike. Matteusevangeliet 4:19

Gör lovsång till din livsstil

Vi tror att lovsång är lika viktigt i vardagen som på söndagarna. Efesierbrevet 5:15-20 

Bär med dig Bibeln i vardagen

Vi tror att Bibeln är ett vapen som bryter ner negativa tankar och bygger upp vår tro. Hebreerbrevet 4:12

Sätt upp personliga mål

Vi motiveras av tydliga, realistiska och nära mål. Första Korinthierbrevet 9:24-27 

Öppna upp för nya människor i ditt liv

Vi tror alltid att det finns plats för en till. Lukasevangeliet 14:23

Kämpa den goda kampen.

Vi är en socialt engagerad kyrka. Jesaja 58:6-7